อนุทิน 27857 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

กำลัง reformat เครื่อง Atom Desktop (nettop) เพื่อลง Windows XP หลังจากทดลอง Windows Vista แล้วรู้สึกว่าทำงานได้ช้า

เขียน 29 Nov 2008 @ 11:43 () แก้ไข 29 Nov 2008 @ 11:43, ()


ความเห็น (0)