อนุทิน 27856 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ยางพาราลงมาจากกิโลกรัมละเก้าสิบกว่าบาทเหลือสามสิบกว่าบาทภายในเวลาเดี๋ยวเดียวเท่านั้น และคงไม่ขึ้นไปจากราคานี้ไปอีกนานทีเดียว

เขียน 29 Nov 2008 @ 11:40 ()


ความเห็น (0)