อนุทิน 27852 - Sasinand

Sasinand

เมื่อคืน ไปเจอหนังสือที่ซื้อไว้นานแล้ว  The World is Flat ขอThomas L. Friedman หยิบมาอ่านก่อนนอน หนังสือนี้ สื่อให้กับผู้อ่านว่า "โลกเราในปัจจุบันนั้นแคบลง"
โลกาภิวัตน์ หรือ Globalization นั้นเน้นอยู่ความสำคัญที่ "การขยายตัวของขอบเขตในการมีปฏิสัมพันธ์กันภายใต้เวลาที่หดน้อยลง"
 .. ... โลกาภิวัตน์มีลักษณะของ "การลดความสำคัญของอาณาเขตประเทศ" (deterritorialization)

........มี "การเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน" (interconnectedness) ของสังคมโดยข้ามพ้นพรมแดนทางภูมิศาสตร์และการเมือง

.......มี "ความเร็ว" (velocity) ของกิจกรรมทางสังคมของมนุษย์

......โลกาภิวัตน์ น่าจะเป็นกระบวนการที่มีระยะเวลายาวนาน คือมีมานานแล้ว และเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม
ตัวอย่าง เ ช่น อาหารเป็นวัฒนธรรม ที่เกิดการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดกันที่เก่าแก่ที่สุด

เขียน 29 Nov 2008 @ 09:17 () แก้ไข 29 Nov 2008 @ 09:20, ()


ความเห็น (0)