อนุทิน 27836 - BM.chaiwut

BM.chaiwut
  • @27831 เห็นด้วย 5 5 5...

ถ้าเทียบเคียง สักกปัญหสูตร (คลิกที่นี้ ดูข้อ ๒๕๗) อาจกล่าวได้ว่า อินเทอร์เน็ตที่ควรเสพก็มี อินเทอร์เน็ตที่ไม่ควรเสพก็มี กล่าวคือ

อินเทอร์เน็ตใดที่เสพแล้วทำให้กุศลเจริญ อกุศลเสื่อม อินเทอร์เน็ตนั้นควรเสพ...

แต่อินเทอร์เน็ตใดที่เสพแล้วทำให้กุศลเสื่อม อกุศลเจริญ อินเทอร์เน็ตนั้นไม่ควรเสพ...

เจริญพร

 

 

เขียน 28 Nov 2008 @ 22:53 () แก้ไข 28 Nov 2008 @ 22:55, ()


ความเห็น (0)