อนุทิน 27833 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ถึงเวลาที่เรากินข้าวนั้น

บางคนกินเพราะ "หิว"

บ้างกินเพราะ "กิเลส"

หรืออีกคนหนึ่งกินเพราะ "หน้าที่" ที่ต้องกิน

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)