อนุทิน #27833

ถึงเวลาที่เรากินข้าวนั้น

บางคนกินเพราะ "หิว"

บ้างกินเพราะ "กิเลส"

หรืออีกคนหนึ่งกินเพราะ "หน้าที่" ที่ต้องกิน

 

เขียน:

ความเห็น (0)