อนุทิน 27833 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ถึงเวลาที่เรากินข้าวนั้น

บางคนกินเพราะ "หิว"

บ้างกินเพราะ "กิเลส"

หรืออีกคนหนึ่งกินเพราะ "หน้าที่" ที่ต้องกิน

 

เขียน 28 Nov 2008 @ 22:37 ()


ความเห็น (0)