อนุทิน 27831 - กวิน

  ติดต่อ

  • การเล่นอินเตอร์เน็ตก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่ง?
  • นักคิด นักปรัชญาส่วนใหญ่ยากจน (หิว) แต่ก็ชอบทำให้ความคิด ฟุ้ง(เฟื่อง) และ(ซาบ)ซ่าน อยู่ในสมอง
  • คนยากจน เขาทำบุญกันอย่างไร นะ
  • คนยากจนจะทำ มหาบุญ มหากุศล ได้บ้างมั้ยนะ
  • นักคิด นักปรัชญา ซึ่งยากจน จะ ทำบุญหนุนทาน กะเขาได้อย่างไรกันนะ
  • (สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ การให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวง)
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)