อนุทิน 27824 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

เราทั้งหลายในฐานะศิษย์ของพระตถาคต ก็พึงเรียนให้รู้ รู้ให้ทัน สภาวะทั้งหลายแห่งจิตนั้น เพื่อมิให้จิตทำลายตนเองหนึ่ง และใช้จิตนี้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมอีกหนึ่ง

การรู้ทันอารมณ์ในสภาวะจิตทั้งหลายก็เท่ากับเป็นการมิให้จิตนี้ทำลายตนเอง ทำร้ายเจ้าของ

เพื่อรู้ทันและระงับอารมณ์ที่จะทำลายตนได้ จากนั้นจึงจะสามารถนำจิตที่สะอาด สว่าง และสงบ ไปใช้ ไปก่อ ไปสร้างประโยชน์แก่สรรพสิ่งทั้งหลายได้อย่างเอนกอนันต์...

เขียน 28 Nov 2008 @ 22:19 ()


ความเห็น (0)