อนุทิน 27815 - Ka-Poom

Ka-Poom

"อารมณ์วิกฤติที่ขาดการควบคุมได้" @ 226134 สองชั่วโมงกว่ากับการช่วยเหลือเยียวยา... ผู้ที่ตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์บีบคั้น จนขาดการควบคุมตนเองได้ ทำให้แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รุนแรงออกมา... การน้อมใจลงเบาเบา ทำความเข้าใจและยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ เพื่อทำให้ทุกข์ที่บีบคั้นนั้นเบาบางลงได้ เป็นหน้าที่ที่พึงทำตามเส้นทางที่ถูกกำหนดให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ทางด้านจิตใจนี้

เขียน 28 Nov 2008 @ 21:41 () แก้ไข 28 Nov 2008 @ 21:42, ()


ความเห็น (0)