อนุทิน 27785 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • วันนี้ร้านค้าที่สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ได้นำโปแกรมมาลง และเพิ่มอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ครบตามที่โรงเรียนต้องการแล้ว
  • สรุปว่าเงินลงทะเบียนภาคเรียนนี้เราได้คอมฯมาใช้60เครื่อง เป็นจอแบนใช้ในห้องe-learning 20 เครื่อง จอธรรมดาวางในโต๊ะแบบฝังในโต๊ะ 40เครื่อง
  • คาบสวดมนต์วันนี้ให้นักเรียนประชุมเตรียมกีฬาสี ส่วนครูอบรมพัฒนาเรื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ เช่น การrecovery โดยใช้ Norton Ghost การแก้ปัญหาเบื้องต้นที่มักจะเกิดกับคอมพิวเตอร์ และการป้องกันไวรัส
เขียน 28 Nov 2008 @ 15:00 () แก้ไข 29 Nov 2008 @ 15:43, ()


ความเห็น (0)