อนุทิน #2777

@2775 ถ้าทำอะไรสมเหตุผล เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จะเป็นนักการเมืองแบบไหน เสื่อมเสีย เสื่อมเสีย

เขียน:

ความเห็น (0)