อนุทิน 2777 - Conductor

Conductor

@2775 ถ้าทำอะไรสมเหตุผล เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จะเป็นนักการเมืองแบบไหน เสื่อมเสีย เสื่อมเสีย

เขียน 02 May 2008 @ 02:25 ()


ความเห็น (0)