อนุทิน 27737 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

เช้านี้ได้รับเมล์จาก travel agency ให้เลื่อนการเดินทางกลับ ไม่รู้ว่าเมื่อไรสนามบินจะเปิด แต่ถ้าจะบินตามกำหนดก็ต้องไปรอที่สิงคโปร์ แล้วหาเที่ยวบินที่บินเข้าภูเก็ตหรือไปเชียงใหม่ แล้วต่อรถทัวร์เข้ากรุงเทพฯ แทน

แต่ถ้าเลื่อนตั๋วไป ช่วงนี้ high season เต็มทุกเที่ยวบิน แต่จะ stand byไว้ก่อนประมาณวันที่ 20 ธันวาฯ เป็นต้นไป ยังไม่สามารถยืนยันได้ในขณะนี้ แล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ด้วย :(

เขียน 28 Nov 2008 @ 06:00 ()


ความเห็น (0)