อนุทิน #27719

ช่วงนี้เหตุการณ์เครียดจากความคิดเห็นต่างสันติ+สามัคคีจะเกิดเมื่อไรภาวนาทุกคืน

เขียน:

ความเห็น (0)