อนุทิน 27719 - nampeth-APN+(educator diabetes)

ช่วงนี้เหตุการณ์เครียดจากความคิดเห็นต่างสันติ+สามัคคีจะเกิดเมื่อไรภาวนาทุกคืน

เขียน 27 Nov 2008 @ 22:18 ()


ความเห็น (0)