อนุทิน 27660 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ปัญหาใหญ่สุดของประเทศไทยคือปัญหาการศึกษา ยิ่งพิจารณาก็ยิ่งเห็นได้ชัด

เขียน 27 Nov 2008 @ 11:57 () แก้ไข 27 Nov 2008 @ 11:58, ()


ความเห็น (0)