อนุทิน #27656

โสกราติส กลับชาติมาเกิดเป็น? @  225774 

Q : ทำไม โสกราตีส (Socrates 470-399 B.C) จึงสอนเรื่อง ลัทธิพลเมืองโลก (Cosmopolitanism)?

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)