อนุทิน 27656 - กวิน

  ติดต่อ

โสกราติส กลับชาติมาเกิดเป็น? @  225774 

Q : ทำไม โสกราตีส (Socrates 470-399 B.C) จึงสอนเรื่อง ลัทธิพลเมืองโลก (Cosmopolitanism)?

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)