อนุทิน 27654 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

เมตตาศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการให้ “ให้ซึ่งกันและกัน”

  เขียน:  

ความเห็น (0)