อนุทิน 27654 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

เมตตาศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการให้ “ให้ซึ่งกันและกัน”

เขียน 27 Nov 2008 @ 09:25 ()


ความเห็น (0)