อนุทิน 27653 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

การให้ที่มีรากฐานจากความเมตตานี้ เป็นการให้ที่นำมาซึ่งสุข อันเป็น “สุขแท้” สุขแท้จากความ "สงบ" และเป็นความสงบอย่าง "พอเพียง"

  เขียน:  

ความเห็น (0)