อนุทิน 27653 - ปภังกร Happinesss

การให้ที่มีรากฐานจากความเมตตานี้ เป็นการให้ที่นำมาซึ่งสุข อันเป็น “สุขแท้” สุขแท้จากความ "สงบ" และเป็นความสงบอย่าง "พอเพียง"

เขียน 27 Nov 2008 @ 09:25 ()


ความเห็น (0)