อนุทิน 27652 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ศาสตร์แห่งเมตตาที่ว่าด้วย “เมตตาศาสตร์” นี้ มีจุดจบ มีจุดอิ่ม
เมื่อผู้รู้ ผู้ศึกษา ผู้มีเมตตา จักอิ่มด้วยปัญญาจากการ “ให้”

เขียน 27 Nov 2008 @ 09:24 ()


ความเห็น (0)