อนุทิน 27628 - ภูสุภา

บุหงา-ปารี เรื่องของคุณวินทร์ เลียววาริณ

อ่านและพูดคุยกับลูก

"ข้าเป็นพลเมืองของโลก" คำกล่าวของโซเครติส

"แม่ แม่ แม่ งั้นพวกเราก็เป็นพี่น้องกันทั้งโลก"

"เราจะทะเลาะกันทำไมล่ะแม่"

ว่าแล้ว แม่นอนดีกว่า..รตสว ค่ะ

เขียน 26 Nov 2008 @ 21:51 () แก้ไข 26 Nov 2008 @ 22:02, ()


ความเห็น (0)