อนุทิน 27588 - นาง ลักษมี สารบรรณ

ข้อความจาก e-mail

เรียน คุณตุ๊กตา
       ด้วยความยินดีนะคะ  ถ้ามาใกช่วงเดือนมกราคม 52 คงได้ดู Lean หลายเรื่องมากๆ   เพราะปีนี้ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เน้นให้ทุกหน่วยงานทำ Lean อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เรื่อง บรรจุเป็นโครงการพัฒนางานของหัวหน้าหน่วยงาน และมีเวทีนำเสนอทุก 3-6 เดือน
      วันที่ 3-4 ธันวาคมนี้ก็มีการนำเสนอผลงาน Lean มากมาย  มีการให้รางวัลสำหรับ โครงการเด่นๆด้วย
       บรรยากาศทั้งปีปีนี้น่าจะมีแต่เรื่อง Lean ซึ่งสอดคล้องกับยุกเศรษฐกิจตกต่ำพอดี  ใน ช่วงสัมมนาอย่าลืมให้ข้อเสนอแนะสำหรับบริษัทที่ยกเลิกจ้างพนักงาน ควรนำ Lean management  ไปใช้ดูก่อน  เพราะ concept lean  จะไม่ตัดคนออกจากงาน แต่เน้นการ
ตัด waste เพิ่ม value ให้กับ พนักงาน เพื่อเพิ่ม productivity ให้องค์กร 
      ขอบคุณอีกครั้งสำหรับการนำความรู้ไปปรับใช้......และอยากให้ขยายผลออกไปและ นำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ด้วย
       เดือนมกราคมคงได้เจอกันแน่นอน  เพราะได้มีโอกาสรับนักศึกษาพยาบาลป.โทของ จุฬาฯที่ไปดูงานทุกรุ่น  เพราะอยู่ในทีมทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาลใน ระบบผู้ป่วยนอก  
                                                              ลักษมี  สารบรรณ

เรียนคุณตุ๊กตา
         ขอให้ส่ง file ให้ศึกษาก่อน
         สามาถโทรคุยได้หลัง 16.30 น วันพรุ่งนี้หรือวันพุธนี้
                                                          ลักษมี
เรียน พี่ลักษมี
ได้รับfile ของพี่แล้วค่ะ ตอนนี้กลุ่มของน้องได้หัวข้อสัมมนาแล้วค่ะ ทำเรื่อง lean managemenน้องรับผิดชอบหัวข้อ
กรณีศึกษาองค์กรlสุขภาพที่นำ lean management มาประยุกต์ใช้ในระบบบริการสุขภาพที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งน้องจะขออนุญาติใช้ตัวอย่างของ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์มาเป็นตัวอย่างในการทำสัมมนา และใคร่ขอความอนุเคราะห์จากพี่ช่วยแนะนำด้วยนะคะ
ประมาณปลายเดือนมกราคม52 ทางคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาจะพาพวกน้องลงไปดูงานที่ มอ.คงจะได้ลงไปขอบคุณพี่ที่จุดประกายเรื่อง lean
ให้กับพวกเรา ไม่ทราบว่าจะเป็นการรบกวนพี่มากเกินไปหรือเปล่า ถ้าจะขอเบอร์โทรศัพท์ของพี่ไว้สำหรับขอคำปรึกษาแนะนำ เพราะคงต้องศึกษาอีกมาก
กว่าจะได้ทำสัมมนา ขอบคุณค่ะ

เขียน 26 Nov 2008 @ 12:33 ()


ความเห็น (0)