อนุทิน 27588 - นาง ลักษมี สารบรรณ

  ติดต่อ

ข้อความจาก e-mail

เรียน คุณตุ๊กตา
       ด้วยความยินดีนะคะ  ถ้ามาใกช่วงเดือนมกราคม 52 คงได้ดู Lean หลายเรื่องมากๆ   เพราะปีนี้ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เน้นให้ทุกหน่วยงานทำ Lean อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เรื่อง บรรจุเป็นโครงการพัฒนางานของหัวหน้าหน่วยงาน และมีเวทีนำเสนอทุก 3-6 เดือน
      วันที่ 3-4 ธันวาคมนี้ก็มีการนำเสนอผลงาน Lean มากมาย  มีการให้รางวัลสำหรับ โครงการเด่นๆด้วย
       บรรยากาศทั้งปีปีนี้น่าจะมีแต่เรื่อง Lean ซึ่งสอดคล้องกับยุกเศรษฐกิจตกต่ำพอดี  ใน ช่วงสัมมนาอย่าลืมให้ข้อเสนอแนะสำหรับบริษัทที่ยกเลิกจ้างพนักงาน ควรนำ Lean management  ไปใช้ดูก่อน  เพราะ concept lean  จะไม่ตัดคนออกจากงาน แต่เน้นการ
ตัด waste เพิ่ม value ให้กับ พนักงาน เพื่อเพิ่ม productivity ให้องค์กร 
      ขอบคุณอีกครั้งสำหรับการนำความรู้ไปปรับใช้......และอยากให้ขยายผลออกไปและ นำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ด้วย
       เดือนมกราคมคงได้เจอกันแน่นอน  เพราะได้มีโอกาสรับนักศึกษาพยาบาลป.โทของ จุฬาฯที่ไปดูงานทุกรุ่น  เพราะอยู่ในทีมทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาลใน ระบบผู้ป่วยนอก  
                                                              ลักษมี  สารบรรณ

เรียนคุณตุ๊กตา
         ขอให้ส่ง file ให้ศึกษาก่อน
         สามาถโทรคุยได้หลัง 16.30 น วันพรุ่งนี้หรือวันพุธนี้
                                                          ลักษมี
เรียน พี่ลักษมี
ได้รับfile ของพี่แล้วค่ะ ตอนนี้กลุ่มของน้องได้หัวข้อสัมมนาแล้วค่ะ ทำเรื่อง lean managemenน้องรับผิดชอบหัวข้อ
กรณีศึกษาองค์กรlสุขภาพที่นำ lean management มาประยุกต์ใช้ในระบบบริการสุขภาพที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งน้องจะขออนุญาติใช้ตัวอย่างของ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์มาเป็นตัวอย่างในการทำสัมมนา และใคร่ขอความอนุเคราะห์จากพี่ช่วยแนะนำด้วยนะคะ
ประมาณปลายเดือนมกราคม52 ทางคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาจะพาพวกน้องลงไปดูงานที่ มอ.คงจะได้ลงไปขอบคุณพี่ที่จุดประกายเรื่อง lean
ให้กับพวกเรา ไม่ทราบว่าจะเป็นการรบกวนพี่มากเกินไปหรือเปล่า ถ้าจะขอเบอร์โทรศัพท์ของพี่ไว้สำหรับขอคำปรึกษาแนะนำ เพราะคงต้องศึกษาอีกมาก
กว่าจะได้ทำสัมมนา ขอบคุณค่ะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)