อนุทิน 27573 - นาง ลักษมี สารบรรณ

มีคำถามจาก e-mail

หนูสนใจเรื่อง lean Management ค่ะ
> อยากทราบว่าหลังโรงพยาบาลสงขลาฯปรับมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพได้ผลดีอย่างไร กำลังเรียนอยู่ป.โทจุฬา และเรียนสัมมนาเรื่องนี้พอดี รบกวนแนะนำโครงการและความสำคัญของการนำแนวคิดมาใช้ในการบริหารทางการพยาบาลค่ะ กราบขอบพระคุณค่ะ
ตอบคำถาม

ปีนี้ทางโรงพยาบาลมุ่งเน้นเรื่องlean กำลังให้ทุหหน่วยงานเสนอโครงการพัฒนางานแบบ lean  และมีการประกวดเพื่อให้รางวัลด้วย  แนวคิดต่างๆให้ศึกษาในhttp://gotoknow.org/blog/qual มีหลายบันทึกให้ศึกษา
       จะว่าไปแล้วโครงการที่ลดความสูญเสียทั้งหมดเช่นลดขั้นตอน ลดเวลา ระยะทาง ลดการเคลื่อนไหว ลดต้นทุน เป็นโครงการ lean ทั้งนั้น ซึ่งทางโรงพยาบาลน่าจะทำอยู่แล้ว เพียงแต่กระบวนการคิดแบบ lean จะทำให้เรามองเห็นรูปธรรมมากขึ้น มีการเปรียบเทียบขั้นตอน/กดระบวนการก่อนทำและหลังทำ  และเก็บข้อมูลละเอียดมากขึ้น ทุกอย่างต้องสามารถนำมาคำนวนได้
         มีตัวอย่างที่ยังไม่สมบูรณ์ส่งให้คุณตุ๊กตาแล้ว ลองไปศึกษาดูนะคะ

เขียน 26 Nov 2008 @ 08:39 ()


ความเห็น (0)