อนุทิน 27564 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ทางที่หายไป @ 225477 โดย ทุ่งสักอาศรม และ ครูกานท์  

คบเพลิง คบใต้ ให้แสงสว่าง ถ้าอยู่ในมือ สมเด็จพุฒาจารย์โต ท่านก็เอาไว้ จุด เข้าวัง (ในเวลากลางวัน)แต่ถ้าอยู่ในมือพม่า ในสมัยอยุธยา มันก็เอาไว้สุมไฟลอกทองคำจากองค์พระปฏิมา นะครับ คบเพลิงนี้เป็น อัพพยากตาธรรมา (ธรรมกลางๆ ไม่ชั่ว ไม่ดี ไม่ขาวไม่ดำ) ขึ้นกับคนใช้ นะครับ :)

เขียน 25 Nov 2008 @ 23:07 () แก้ไข 26 Nov 2008 @ 00:54, ()


ความเห็น (0)