อนุทิน 27522 - หยั่งราก ฝากใบ

  ติดต่อ

@27520  เห็นด้วยอย่างที่สุดค่ะ

อย่าเที่ยวไปหา...บางสิ่ง....จากที่อื่นเลย

เพียรสร้าง เพิ่มเติมจากภายในเถิด....มีมากแล้วจะได้แบ่งปันให้ผู้อื่นได้บ้าง....

(^___^)

  เขียน:  

ความเห็น (0)