อนุทิน 27503 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ชีวิตที่มีน้อย ทุกข์น้อย
ชีวิตที่มีมาก ทุกข์มาก
ชีวิตที่ไม่มี ไม่ทุกข์


ไม่มีชีวิต ทุกข์จะมาจากไหน...?
การเกิดนั้นคือความทุกข์ ไม่เกิดแล้วทุกข์จะมาจากไหน...?

เขียน 25 Nov 2008 @ 00:54 ()


ความเห็น (0)