อนุทิน #27503

  ติดต่อ

ชีวิตที่มีน้อย ทุกข์น้อย
ชีวิตที่มีมาก ทุกข์มาก
ชีวิตที่ไม่มี ไม่ทุกข์


ไม่มีชีวิต ทุกข์จะมาจากไหน...?
การเกิดนั้นคือความทุกข์ ไม่เกิดแล้วทุกข์จะมาจากไหน...?

  เขียน:  

ความเห็น (0)