อนุทิน 2748 - มัทนา

มัทนา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความตาย ๓ อย่าง คือ
๑. สัมมติมรณะ ตายโดยสมมุติ เช่น นาย ก. ตาย
๒. ขณิกมรณะ ตายชั่วขณะหนึ่งๆ ตายอยู่ทุกฝีก้าว ทุกขณะหายใจเข้าออก
ทุกขณะตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้รส
กายถูกเย็นรอ้นอ่อนแข็ง ใจคิดธรรมารมณ์

๓. สมุจเฉทมรณะ ตายโดยตัดขาดจากวัฏฏสงสาร ได้แก่การตายของพระอรหันต์

[ จาก"มรณสติกถา" as cited in easydharma]

เขียน 01 May 2008 @ 22:30 ()


ความเห็น (0)