อนุทิน 27451 - Sasinand

Sasinand

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เผยแพร่ข้อมูลสถาน การณ์การว่างงานล่าสุดในเดือน ก.ย. 2551 ระบุว่ามีจำนวนผู้ว่างงาน 4.32 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราว่างงานร้อยละ 1.1 ของผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานทั้งสิ้น 37.76 ล้านคน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,000 คน แยกเป็นผู้ว่างงานชาย 3.01 แสนคน ผู้หญิง 1.31 แสนคน โดยภาคตะวันออก เฉียงเหนือ มีอัตราการว่างงานสูงสุดในอัตรา ร้อยละ 1.3 รองลงมาคือกรุงเทพมหานคร และ ภาคเหนือ ที่มีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.2   ภาคใต้ร้อยละ 1 ขณะที่ภาคกลางมีอัตราว่างงานน้อยที่สุดร้อยละ 0.9
นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่าคาดว่าช่วงเดือน มี.ค. 2552 จะเป็นช่วงที่เกิดวิกฤติการว่างงานหนักสุด
ที่น่าเป็นห่วงคือภาคเหนือ อีสาน และกลาง ซึ่งมีธุรกิจเอสเอ็มอี (ธุรกิจขนาดเล็ก, กลาง, ย่อม) มาก
ส่วนภาคตะวันออก ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ปิโตรเคมีขนาดใหญ่ ซึ่งคงปรับลดคนงานไม่มาก
 และภาคใต้ส่วนใหญ่ทำสวนยาง เป็นต้น

บริษัท ฮาน่า ไมโครอิเลคโทรนิค จำกัด (มหาชน) ลูกค้าเ ก่า ของเราเอง   กำลัง จะมีการปลดพนักงานเพิ่มอีกบริษัท  เพราะมีนโยบาย ลดพนักงาน   โดยจะเลือกพนักงานที่ใกล้เกษียณอายุก่อน 

เขียน 24 Nov 2008 @ 15:07 ()


ความเห็น (0)