อนุทิน 27442 - คนท่าชนะ (Thachana Man)

ศึกษาดูงานคุนหมิง ประเทศจีน (๑๑-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๑)

วีระ สินสมุทร

คณะคุณครู และนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้วในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการต้อนรับจาก คณะคุณครู และผู้บริหารโรงเรียนจินหยวน(Jin Yuan) เป็นอย่างดียิ่ง

ทั้งมีการมอบพวงมาลัย ของที่ระลึก กล่าวถึงความสำคัญของโครงการแลกเปลี่ยนครู และนักเรียน การศึกษาดูงาน  การส่งมอบนักเรียนให้กับครอบครัวจีนที่รับรองนักเรียนไทย (ซึ่งทางเราไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าเขาจะใช้วิธีเดียวกันกับที่เราต้อนรับนักเรียนของเขา) เสร็จพิธีต้อนรับแล้ว คณะศึกษาดูงานก็ออกเดินทางไปเมืองต้าหลี่ (Dali) และหลีเจียง (Lijiang) ตามลำดับ

คณะคุณครูจีนโรงเรียนจินหยวน ที่นำคณะคุณครูไทยไปศึกษาดูงานได้แก่

๑.     คุณครู Jin Rui สอนภาษาจีน ชั้น Primary School

๒.    คุณครู Zhou Xiao Hua สอนภาษาจีน ชั้น Middle School

๓.    คุณครู Wu Wenyu สอนภาษาอังกฤษชั้น Primary School

๔.    พนักงานขับรถที่จ้างมา ชื่อ Mr. Hom เป็นคนที่ถ่ายรูป และให้คำแนะนำต่างๆ

สิ่งที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่ได้พบเห็นมาและ สอบถามจากคณะคุณครูจีนผู้นำศึกษาดูงานทั้งสิ้น

     คุนหมิง(Kunming) เป็นเมืองที่กำลังเจริญอย่างรวดเร็ว มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย มีการค้าขายมาก ตึกมีแผงโซล่าเซลเกือบทุกๆตึก

     ต้าหลี่ (Dali) เป็นเมืองที่ยังรักษาสภาพธรรมชาติและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้มากๆ รถยนต์ก็ไม่มีมากมาย แต่ตึกก็มีแผงโซล่าเซลเกือบทุกๆตึกเหมือนกันประชาชนทำไร่นามากมาย และนำรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าประเทศได้มากเกือบร้อยละสามสิบของประเทศ ในตลาดร้านค้ามี ธารน้ำใสไหลผ่านพร้อมเสียงน้ำตลอดเวลา แทบจะไม่มีขยะในทางน้ำนั้นเลย และมีชาวเขาเผ่าต่างๆอยู่มากมาย

    หลีเจียง (Lijiang)เป็นเมืองที่สวยงาม มีภูเขาหิมะ อากาศเย็น ชาวบ้านทำไร่ทำนาเหมือนกัน มีชาวเขา ออกร้าน มีลำธารสร้างขึ้นให้น้ำใสๆไหลผ่านเหมือนกัน และบางร้านใช้น้ำในลำธารนี้แช่ขวดเครื่องดื่มแทนตู้เย็นได้เลย

    ถนนหนทาง โดยเฉพาะสายหลัก (Main, Expressway) ทำได้ดีมากพอสมควรแต่ ค่าใช้ทางด่วนดูจะแพงมากเพราะลองสังเกตดูพบว่า  ระยะทางประมาณ สามร้อยกิโลเมตรเสียค่าผ่านทาง สองร้อยห้าสิบหยวน (เจ็ดร้อยห้าสิบบาท) ถนนที่รองลงมาก็ลดหลั่นลงมา ทำถนนวนเวียนบนภูเขามากเพื่อรองรับการท่องเที่ยว มีหลายแห่งที่ซ่อมถนนไม่มีคำเตือนล่วงหน้า และซ่อมแบบปะเหมือนบ้านเรา การขับรถต้องระวัง บีบแตรขอทางกันตลอด เพราะรถสารพัดประเภทวิ่งบนถนนเดียวกัน ทั้งอีแต๋น รถตู้ รถบัส ส่วนน้ำมันเก้าสิบสามราคาลิตรละประมาณเกือบสี่สิบบาท

    ธรรมชาติ เป็นประเทศหนึ่งที่มีความพยายามรักษาธรรมชาติ ป่า ทะเลสาบ น้ำตก เทวสถาน พระราชวัง วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของจีนเอง และชนกลุ่มน้อยได้ดีมากๆ อย่างน่าชื่นชม หินเป็นวัตถุธรรมชาติที่ใช้ทำถนน ทางเท้า ก่อสร้างตึก กำแพง และท้ายที่สุดก็ยังสามารถทำเป็นเครื่องประดับประเภทต่างๆ ของที่ระลึก พร้อมพืชสมุนไพร ผัก ผลไม้ ขายได้อีกด้วย

    อาหารการกิน ส่วนใหญ่ก็เป็นประเภทผัก ข้าว ข้าวโพด เห็ด แต่ผัดกันเรียกว่าอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำมันแทบล้นจานทุกประเภท มีหมู เป็ด ไก่ ปลา อยู่บ้างเหมือนกัน ร้านอาหารภัตตาคารหลายแห่ง เขียนกันไว้ที่ซองใส่ตะเกียบว่า การทานอาหารเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสุขภาพ

    การสื่อสาร ต้องยอมรับว่าระบบการสื่อสารดีมาก เพราะเท่าที่สังเกตดู ไม่ว่าจะผ่านไปทางไหนการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ ประสานงานกันได้ตลอดเวลา สำหรับเครือข่ายของประเทศของเขา ขณะที่ของเราไม่สามารถทำได้ จึงไม่น่าสงสัยเลยว่าเขาสามารถส่งยานอวกาศออกนอกโลกได้ เพราะถ้าระบบการสื่อสารไม่ดีจะทำเรื่องนี้ได้ยากมาก

    สภาพประชากร  ประกอบไปด้วยพ่อค้า ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน ชาวเขาเผ่าต่างๆมากมาย หรือที่เรียกันกว่าชนกลุ่มน้อย (Minority) พวกเขาใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกคุ้มค่า ติดถนน ติดตึก ซอกเล็กซอกน้อยก็เพาะปลูก ใช้มูลสัตว์ ซากพืชทำปุ๋ย ใช้ซังข้าวโพดให้ ต้นถั่วเกาะ พืชผลที่ผลิตได้ทางราชการมารับซื้อราคาถูกแต่ไม่เสียค่าขนส่ง ถ้าขายเอกชนแพงกว่า แต่ต้องเสียค่าขนส่งเอง

    สิ่งที่จะต้องปรับปรุง ห้องน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องน้ำสำหรับผู้หญิง ไม่ว่าห้องน้ำที่สถานีเติมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือตามร้านค้า ภัตตาคาร ควรปรับปรุงให้มิดชิด เป็นสากลและดูแลเรื่องความสะอาดและให้ปลอดกลิ่นแล้วจะดีมาก

    ด้านการศึกษา (เป้าหมาย) โรงเรียน จินหยวน(Jin Yuan) เป็นโรงเรียนที่ประชาชนสร้างขึ้นแล้วมอบให้รัฐเป็นผู้บริหารจัดการ ผู้ปกครองนักเรียนเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง เพราะรัฐจะให้งบประมาณในการบริหารจัดการ และเงินเดือนคุณครู โรงเรียนได้รับความนิยมสูงจะต้องมีการสอบเข้าเรียน ถ้าสอบเข้าไม่ได้แต่มีความประสงค์จะเข้าเรียนก็จะต้องสนับสนุนโรงเรียนเป็นพิเศษ เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนอร์มาลยูนาน (Yunnan Normal University)ผู้ปกครองจะติดตาม ตรวจสอบความเป็นไป ความก้าวหน้าของนักเรียนบ่อยๆ โรงเรียนจะเริ่มทำการตั้งแต่เจ็ดนาฬิกา ถึงสิบเจ็บนาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นมัธยมปลายอาจมีวันเสาร์ด้วย นักเรียนจะต้องกลับมาทำการบ้านที่บ้านตามที่คุณครูมอบหมายมา การเรียนแบ่งเป็นปีละสองภาคเรียน มีการสอบกลางภาค ปลายภาค เก็บคะแนนเหมือนกัน และมีนักเรียนประจำอีกส่วนหนึ่ง มีนักเรียนห้องละประมาณ สี่สิบห้า ถึงเกือบหกสิบคนเช่นกัน คุณครูไม่สามารถลงโทษนักเรียนโดยวิธีเฆี่ยนตีได้ แต่จะสามารถเรียกชื่อ ให้ยืน ให้กางแขนขา เพื่อให้ยุติพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือเชิญไปรับการอบรม แนะนำตักเตือนที่ห้อง ฝ่ายดูแลวินัย และเรียก หรือแจ้งผู้ปกครองได้รับทราบ

สำหรับคุณครูที่ไม่ได้จบปริญญาตรีมาจากมหาวิทยาลัยยูนนาน จะต้องสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนจึงจะมาสอบเพื่อทำการสอนที่โรงเรียนได้ จบปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือนประมาณ สามพันหยวน (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) ถ้าทำงานดีฝ่ายบริหารจะเสนอเพิ่มเงินให้ โดยไม่ต้องทำผลงาน แต่ควรจะต้องมีแฟ้มประกอบการปฏิบัติงานด้วย

เขียน 24 Nov 2008 @ 12:57 ()


ความเห็น (0)