อนุทิน 27440 - Sasinand

Sasinand

@27432  เอามาฝากอาจารย์ค่ะ
โครงการ "ร่วมใจคุ้มครองพันธุ์ข้าวไทยเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
มี หนังสือเรื่อง "พันธุ์ข้าวพื้นเมืองในธนาคารเชื้อพันธุ์พืช"
เรื่อง "ร่วมใจคุ้มครองพันธุ์ข้าวไทย เฉลิมพระเกียรติ"
เรื่อง "ข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้"
และเรื่อง "พันธุกรรมข้าวพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"

โครงการ "ร่วมใจคุ้มครองพันธุ์ข้าวไทยเฉลิมพระเกียรติ" นี้ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกรมการข้าว และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยในปีพุทธศักราช 2550
โครงการฯ ได้คัดเลือกพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีชื่อและเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ จำนวน 81 พันธุ์ เพื่อจัดทำทะเบียนพันธุ์ข้าวไทย
ให้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ ภูมิปัญญา และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
รวมทั้งได้จัดทำบัตรประจำพันธุ์ข้าวดังกล่าวขึ้นไว้
ซึ่งบัตรประจำพันธุ์ข้าวแต่ละพันธุ์จะระบุชื่อพันธุ์ตัวอย่างเมล็ด ลักษณะประจำพันธุ์
ตลอดจนลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพันธุ์ข้าวเหล่านี้ไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรมข้าวไทยให้ยั่งยืนเป็นสมบัติของชาติสืบต่อไป 
@27421

เขียน 24 Nov 2008 @ 11:53 () แก้ไข 24 Nov 2008 @ 12:14, ()


ความเห็น (0)