อนุทิน 27413 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ไม่มีรักใดบริสุทธิ์ประดุจ “เมตตา...”

เขียน 23 Nov 2008 @ 22:14 ()


ความเห็น (0)