อนุทิน 27375 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

“ความเมตตาและความซื่อตรง เป็นสุดยอดแห่งการเจรจาทางธุรกิจ”

เขียน 22 Nov 2008 @ 23:49 ()


ความเห็น (0)