อนุทิน 27350 - Sasinand

Sasinand

ตอนนี้ Barack Obama  กำลังถูกจับตามาองอย่างยิ่ง ใ นเ รื่องการสรรหาบุคคลากรที่เหมาะสม ที่จะมาแก้ไข financial crisis ที่กำลังเผชิญอยู่ เป็นไปได้ที่ เขาจะแต่งตั้ง  Timothy Geithner, the president of the Federal Reserve Bank of New York,เพื่อเป็น Treasury Secretary ซึ่งก็เป็นทียอมรับของ  Wall Street
ส่วน Hillary Clinton ก็คงจะยอมรับ ตำหน่ง  Secretary of State ค่อนข้าง แน่

เขียน 22 Nov 2008 @ 20:08 () แก้ไข 22 Nov 2008 @ 21:44, ()


ความเห็น (0)