อนุทิน 27334 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

  ติดต่อ

วันนี้ใช้ 80/20 Rule เขียน manuscript สำหรับงานนำเสนอในอีกสามอาทิตย์ข้างหน้า ปรากฎว่าผลลัพธ์ที่ได้ยังเป็นไปตามทฤษฎีนี้จริงๆ แปลกดีเหมือนกัน

  เขียน:  

ความเห็น (0)