อนุทิน 27324 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ผมใช้ diagram ต่างๆ ในการจดบันทึกเยอะครับ tree diagram เป็น diagram ที่มีประโยชน์และมนุษย์ใช้กันมาแต่โบราณครับ

สำหรับคนที่สนใจเรียนรู้การจดบันทึกด้วย diagram อาจเริ่มต้นด้วย spider diagram ก่อนก็ดี fishbone diagram ก็ช่วยในการตัดสินใจได้ดีครับ

diagram ที่ไม่เป็นเครื่องหมายบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่คุณภาพดีเหมาะแก่การใช้งานนั้นมีเยอะมากครับ

เรื่องเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ นั้นน่าสนใจ สังคมโดยทั่วไปไม่ทราบในเรื่องเหล่านี้ เลยกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจแก่หลายบริษัทไป

เขียน 22 Nov 2008 @ 10:16 () แก้ไข 22 Nov 2008 @ 10:48, ()


ความเห็น (0)