อนุทิน 27316 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

เรื่องแรกที่คนเข้าใจผิดกันมากคือถ้า KM แล้วต้องเป็นทางการ ต้องเหมือนเขียนรายงาน ที่จริงแล้ว KM ต้อง "ถ่ายทอดออกมาจากใจ" ถึงจะได้เนื้อ tacit knowledge ดังนั้นรูปแบบการเขียนรายงานหรืออะไรที่เป็นทางการจะห่างจากหัวใจ KM ไปมาก จะคิดง่ายๆ ว่า "อะไรใช้กำลังใจถ่ายทอดเป็น knowledge อะไรใช้กำลังกายถ่ายทอดเป็น information" ก็ได้

เขียน 22 Nov 2008 @ 08:36 ()


ความเห็น (0)