อนุทิน 27312 - ajankoy

ajankoy

วันนี้ติ่นนอนเวลา 04.10 น.รีดผ้าและชมรายการโทรทัศน์ช่อง 3 ข่าวสารที่ดกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมา..เสร็จราว 06.00 น เปิดบล็อกเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะเราเป็น กศน. นักจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบกับบุคลากรและคนแวดล้อม..วันนี้ต้องใช้ไมล์โครโฟนสื่อสารกับชาวบ้าน...ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อร่วมกับอำเภอและส่วนราชการเป็นโครงการปฏิบัติการจิตวิทยาให้บริการประชาชนที่ห่างไกลอำเภอ...เตรียมเอกสาร บุคลากรและสื่อที่จะไปนำเสนอสิ่งดีๆให้กับชาวบ้านเช่น..นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงบริการตัดผมเสริมสวย สื่อ VCD และบริการให้คำปรึกษาแนะแนวการศึกษาประชาชน เริ่ม 09.00 น เป็นต้นไปจนกว่าประชาชนจะกลับบ้านหมดอาจจะเย็นยำคำสนธยา

เขียน 22 Nov 2008 @ 06:36 ()


ความเห็น (0)