อนุทิน 27310 - Genuine

  ติดต่อ

"คลาสสิกอย่าดูถูกแจ๊ซ แจ๊ซอย่าดูแคลนป๊อป ป๊อปก็อย่ารังเกียจลูกทุ่ง ลูกทุ่งเองก็อย่ารังงอนหมอลำ หมอลำก็อย่าไปคิดว่าคลาสสิกมันสูงส่ง" (ประภาส ชลศรานนท์)

  เขียน:  

ความเห็น (0)