อนุทิน 27306 - Sasinand

Sasinand

"เวลาเป็นสิ่งเดียวที่คุณมี...และวันหนึ่งคุณอาจจะรู้ได้ว่า คุณมีเวลาเหลือน้อยกว่าที่ตัวเองคิดไว้" @27304

เวลา เป็นของมีค่ามาก เป็นต้นทุนที่สำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่ง ถ้าแน่ใจจะทำอะไรและคิดรอบคอบแล้ว ไม่มีกล้าๆกลัวๆ ลงมือทำเลย @27096  @27234


ศัตรูที่แท้จริงของเรานั้นคือ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย
ซึ่งกำลังคืบคลานเข้ามาอยู่ทุกขณะ ..พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอนให้เราเจริญมรณานุสติไว้เสมอ จะได้เกิดความ
ไม่ประมาท มองโลกและชีวิตให้ตรงตามความเป็นจริง รู้จักให้อภัย ใจจะได้เป็นสุข

รตสว. เช่นกันค่ะ

เขียน 21 Nov 2008 @ 23:46 () แก้ไข 22 Nov 2008 @ 00:13, ()


ความเห็น (0)