อนุทิน 2729 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

      การวางแผนพัฒนาองค์กร

      วันนี้ช่วงเช้า ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการการศึกษาของ มสธ. ให้แก่สำนักบริการการศึกษา  ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรใด ๆ ยังไม่ค่อยมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในระบบการจัดทำแผน  อันที่จริงในยุคนี้ องค์กรสามารถจัดสัมมนาผู้เกี่ยวข้องผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสัก 2-3 เดือน แล้วหาข้อสรุปเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การทำงาน จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการได้มาก อีกทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนในองค์กรมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างทั่วถึง มากกว่าการมีตัวแทนไปร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนเพียง 2-3 วัน

    ช่วงบ่ายไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Balanced Scorecard ให้แก่กรมสรรพากร ตามหลักสูตรนักบริการเบื้องต้น จุดอ่อนประการหนึ่งที่เราพบค่อนข้างสม่ำเสมอ คือ สมาชิกขององค์กรมักจะจำภารกิจองค์กรได้ไม่หมด ซึ่งจะมีผลทำให้องค์กรขาดประสิทธิภาพในการบริหารภารกิจได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

เขียน 01 May 2008 @ 21:25 () แก้ไข 02 May 2008 @ 19:28, ()


ความเห็น (0)