อนุทิน 27238 - ครูกานท์

ครูกานท์

ทุ่งสักอาศรม เปิด ศาลาเสวนา เพื่อจริยปัญญาและสันติสุข...ผ่านคำเชื้อชวน ดังนี้

.

ปุจฉาจะพาเราก้าวผ่าน

รัตติกาลปัญญาประภัสสร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภราดร

สร้างเสวนาทรศรัทธา

ใบสักกวักมือกัลยาณมิตร

สู่ทุ่งชีวิตวิผัสสา

เสพสุนทรียธรรมนอกตำรา

ณ ปุจฉาสมาคมอาศรมใจ

.

ครูกานท์

ทุ่งสักอาศรม

http://gotoknow.org/ask/krugarn

.

 

เขียน 21 Nov 2008 @ 09:48 () แก้ไข 21 Nov 2008 @ 09:50, ()


ความเห็น (0)