อนุทิน 27224 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เช้าวันนี้ก็ยังคงไม่ได้เข้าโรงเรียนอีก เพราะมีการประชุมตั้งกรรมการกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนตันจังหัวดเลย เฉพาะเขต1
  • ประชุมที่เลยอนุกูลวิทยา
  • เป็นไปตามคาด ให้ ผอ.ยงยุทธเป็นประธาน ให้ผอ.อาภารัตน์เป็นเลขา ผอ.กิตติชัย เป็น ผช.เลขาฯ
  • ในแผนเมื่อรวมครบ3เขตจะให้ผอ.ครรชิตเป็นเลขาฯ
  • เขต1เสนอตั้งผอ.ที่มาจากมัธยมฯและขยายโอกาสอำเภอละ2คนเป็นรองประธาน
เขียน 20 Nov 2008 @ 19:20 ()


ความเห็น (0)