อนุทิน 27213 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ไปประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะฯ เสนอประเด็นสำคัญที่คิดอยู่มาตลอดคือหน้าที่และบทบาทของกรรมการบัณฑิตแท้จริงแล้วคืออะไร? กรรมการบัณฑิตฯ ไม่ใช่อาจารย์กรรมการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่จะไปบอกว่าถูกหรือผิดเอาตอนท้ายสุดเพื่อให้นักศึกษาแก้ใหม่ทั้งหมด หลังจากนักศึกษาทำวิทยานิพนธ์มาเสร็จแล้ว การเล่นผิดบทบาทจะทำให้ไม่มีนักศึกษาเลือกที่จะทำวิทยานิพนธ์เลย

เขียน 20 Nov 2008 @ 16:21 () แก้ไข 20 Nov 2008 @ 16:22, ()


ความเห็น (0)