อนุทิน 27160 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ทุกข์ เปรียบเสมือนหัวงู

สุข เปรียบเสมือนกับหางงู

ทั้งสุขทั้งทุกข์อย่างไรก็คือ งู

งูนี้มีพิษร้าย ต้องปล่อยและวางเสียให้ได้ซึ่งพิษนั้น

  เขียน:  

ความเห็น (0)