อนุทิน 27160 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ทุกข์ เปรียบเสมือนหัวงู

สุข เปรียบเสมือนกับหางงู

ทั้งสุขทั้งทุกข์อย่างไรก็คือ งู

งูนี้มีพิษร้าย ต้องปล่อยและวางเสียให้ได้ซึ่งพิษนั้น

เขียน 19 Nov 2008 @ 21:12 ()


ความเห็น (0)