อนุทิน 27105 - krutoiting

  ติดต่อ

ARR (After Action Review) คือ

-1 เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการถอดบทเรียน (Lesson Learned, Post - operation review, Learning review และ Learning after the event)

2 .ARR ทำให้รู้จุดแข็ง หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะพลาดเป็นครั้งที่ สอง วิเคราะห์สถานการณ์ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิด Actionable Knowledge และทันการ Just in Time Learning ทันเวลาอย่าให้มันแหละแฉะ เนิบนาบ ช้าเกินเหตุ 

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)