อนุทิน 27027 - มัทนา

มัทนา

@27022 ยินดีค่ะพี่กะปุ๋ม มาเล่าต่อว่าท่านอัยยาเป็นภิกษุณีที่ผสมเถรวาทกับมหายาน ท่านเล่าให้ฟังว่าบิณฑบาตรในเมืองที่เค้าไม่คุ้นกับเถรวาทนั้นยากมากๆ แต่ท่านพบว่าคนก็ใจดี เค้าจะให้เงินในบาตรก่อนนึกว่ามาขอเงิน ท่านจะบอกว่าท่านรับไม่ได้ คนก็จะถามว่าแล้วให้อะไรได้ ท่านก็จะบอกว่าอาหารได้ ทีนี้ท่านเลือกไม่ได้ว่าจะทานอะไร แต่ท่านไปปวารณาตนฝึกเป็นพระโพธิสัตว์จากไตหวันด้วย ท่านก็สอนว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทานมังสวิรัตินะ แต่ว่าท่านตัดสินใจทานมังฯเพราะฝึกเจริญเมตตา คนใส่อะไรมาในบาตรทานก็มาแยกทาน ส่วนที่เป็นเนื้อท่านก็ให้นกหรือคนไร้บ้าน เช่น ได้ พายเนื้อมา ท่านทานแต่ส่วนขนมปัง (crust) ไส้ไม่ทาน แต่ท่านก็มีสุขกับ — a feeling of fullness that was not borne of food. : )

เขียน 18 Nov 2008 @ 17:00 ()


ความเห็น (0)