อนุทิน 26999 - ใบไม้ย้อนแสง

  ติดต่อ

"ความสมถะไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้ครอบครองสิ่งใด

แต่ไม่มีสิ่งใดที่จะมาครอบครองคุณต่างหาก"

                                        :อาลี อิบิน อาบิ ตอลิบ (656-661)

  เขียน:  

ความเห็น (0)