อนุทิน 26999 - ใบไม้ย้อนแสง

"ความสมถะไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้ครอบครองสิ่งใด

แต่ไม่มีสิ่งใดที่จะมาครอบครองคุณต่างหาก"

                                        :อาลี อิบิน อาบิ ตอลิบ (656-661)

เขียน 18 Nov 2008 @ 08:04 ()


ความเห็น (0)