อนุทิน 2698 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ยังติดใจ ในหัวข้อเรื่อง สัดส่วนของที่ดินด้านการเกษตรที่มีชลประทานนั้นมีเพียง 25% ของพื้นที่การเกษตรของไทยทั้งหมด

ชีวิตชาวไร่ชาวนาไทยลำบากยากเข็ญมาตลอด ลูกหลานชาวไร่ชาวนาไทยจึงทิ้งถิ่นฐานเข้าเมือง และไม่เคยคิดจะหวนกลับไปทำการเกษตรอีก

แต่วันนี้ โลกกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารและหากไทยจะเป็น "ฮับ" หรือศูนย์กลางของการผลิตข้าวและอาหารสำหรับโลก ก็จะต้องมี "เกษตรกร" รุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและทันสมัย  รู้จักใช้เทคโนโลยีและความรู้ทางด้านการผลิตผสมกับการรับรู้ข่าวสารด้านการตลาดอย่างทันท่วงที

ไม่เสียเปรียบพ่อค้าคนกลางต่อไป  เกษตรกร ควรจะเป็น ลักษณะ ที่เรียกกันว่า "ผู้ประกอบการ"ด้วย ซึ่งทั้งหมด นี้ต้องอาศัย การมีการศึกษา ต้องมีความรู้สมัยใหม่ด้วย.....

มื่อไร จะได้เห็นน้า....

เขียน 01 May 2008 @ 18:59 ()


ความเห็น (0)