อนุทิน 26969 - บัวปริ่มน้ำ

  • วันนี้ เป็นอีกวันที่ตัวเองรู้สึกว่า.."มีความสุขที่สุด"
  • ได้รู้ว่า สิ่งดี ๆ ที่ได้รับมอบ มีคุณค่ายิ่ง เสมอและตลอดไป..
  • ขอบพระคุณค่ะ... 
เขียน 17 Nov 2008 @ 21:53 ()


ความเห็น (0)