อนุทิน 26945 - มะปรางเปรี้ยว

  • ทีมประชาสัมพันธ์จะส่งเมล์สรุปข้อมูลที่ต้องแก้ไขให้ภายในวันศุกร์
  • โทรแจ้งพี่ปุ้ยเรื่องเว็บแล้ว
  • จัดการเขียนบันทึกแนะนำเก๋แล้ว
  • เหลืองาน presentation TCU <----งานหินจริงๆ
เขียน 17 Nov 2008 @ 15:45 ()


ความเห็น (0)