อนุทิน 26941 - บุณยกร

บุณยกร

 

 

 


คาถา๖Pเพื่อชีวิตรุ่งโรจน์ในการทำงาน

                

    คาถาหกพี (6P) ให้หมั่นท่องไว้เสมอ แล้วจะเป็นคนทำงานที่มีความสุขมีผู้ชื่นชอบ อยากให้การสนับสนุน มีอย่างนี้

๑. Positive Thinking คือการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เป็นบวกอยู่เสมอ จะไม่มองอะไรในแง่ร้ายเลย ใครทำได้อย่างนี้จะ ไม่มีปัญหากับคนอื่นเลย

๒. Peaceful Mind การมีจิตใจที่สงบจะสร้างความสุขที่คนอื่นต้องอิสสา เพราะใจเราจะไม่ดิ้นรน นิ่ง ไม่ตื่นเต้นหวั่นไหวตามกระแสที่ถูกปั่นจากผู้ที่มีจุดมุ่งหมายอื่นแอบแฝง

๓. Patient คือการที่มีความอดทน คนเราจะให้ทุกอย่างเป็นตามใจเราคงยาก มันต้องมีช่วงที่เป็นของคนอื่นบ้าง แต่ถ้าเรารู้จักอดกลั้นอดทนรอคอยให้ถึงช่วงของเรา การแก่งแย่งชิงดีย่อมไม่เกิด

๔. Punctual คือการตรงต่อเวลาการมีวินัย บ้านเราชอบหาข้อแก้ตัวรออีกหน่อยไว้ให้ลูกหลาน เรามีวินัยก็แล้วกัน ทำไมเราไม่ทำเป็นตัวอย่าง นิ้วก้อยกับนิ้วหัวแม่มือแม้มีขนาดไม่เท่ากัน ก็อยู่ในมือเดียวกันต้องทำหน้าที่พร้อมกันในเวลาหยิบของ จะเกี่ยงว่าตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ได้อย่าผิดคำพูด อย่าผิดนัด คนเป็นใหญ่ชอบไปงานช้าเพราะคิดว่าตนสำคัญ คนอื่นต้องรอแสดงถึงความยิ่งใหญ่คิดผิดนะ

๕. Polite คือความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งใหญ่ยิ่งต้องมีตัวนี้มาก มีมากเท่าใดคนอื่นจะยิ่งเกรงมากขึ้นเท่านั้น ยกตัวอย่างเรื่องรวงข้าวที่มีเมล็ดข้าวมากเท่าใดก็ยิ่งโน้มลงติดดินมากเท่า นั้น นั่นจะมีค่ามากเพราะให้ผลผลิตดีกว่าช่อที่ยืนล้อลมได้สูงๆ แต่ไม่มีเมล็ดเกี่ยวไปแล้วก็ทิ้งเป็นฟาง เอาไปสีก็เปล่าประโยชน์

๖. Professional หมายถึงความเป็นมืออาชีพในงานของตน ต้องรู้ต้องทำอย่างดีที่สุดต้องมีความรู้ ความสามารถอย่างมืออาชีพทำหน้าที่ให้เหมาะสมหมั่นฝึกปรือ แสวงหาความรู้ให้ทันสมัยทันโลก

  คาถาทั้งหกข้อนี้จะทำให้คุณมีจิตใจดี สงบ มุ่งมั่นอยู่กับงาน มองโลกในแง่บวกรู้ตน รู้สถานะ ไม่คิดฟุ้ง ซ่าน พกสูตรนี้ไว้ โตวันโตคืนนะ.....ธรรมรักษาทุกชีวิต (^____^)


ที่มา : http://www.thaihomemaster.com/webboard-readtopic.php
--
สว่างตา ด้วยแสงไฟ

สว่างใจ ด้วยแสงธรรม
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

เขียน 17 Nov 2008 @ 14:24 ()


ความเห็น (0)