อนุทิน 26916 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

อีเมลบางอีเมล มีคุณค่าต่อตัวเองมาก ผมต้องอ่านซ้ำแล้ว ซ้ำอีก...

ความรักความปรารถนาดีของผู้คน ที่อาจไม่แสดงออกภายนอก แต่อาศัยการเขียนก็รับรู้ สัมผัสได้ถึงความอบอุ่น ความดีงามที่สื่อมาให้ได้รับ

ผมต้องขอบคุณกัลยาณมิตร ที่รักและห่วงใย สิ่งเหล่านี้เอง เป็น "ยาใจ" สำหรับคนในสังคม รวมถึงผมด้วย

คำพูดดีๆ ความรู้สึกดีๆ ทำได้ไม่ยาก ไม่ต้องลงทุน ...ทำได้เลย สังคมน่าอยู่ขึ้นอีกมาก

มายิ้มให้กัน พูดเพราะๆ ยิ้มให้กำลังใจกันดีกว่าครับ...

:)

เขียน 17 Nov 2008 @ 09:06 () แก้ไข 17 Nov 2008 @ 09:09, ()


ความเห็น (0)