อนุทิน 26782 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เช้าเป็นกรรมการแข่งขันทักษะเกมสร้างสรรจากคอมพิวเตอร์ และบ่ายการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro Desktop
  • กลับมาบ้านบางเวลาเพื่อช่วยน้องทำบาร์เครื่องดื่มในศาลาบ้านสวนและเอาเครื่องออดเตือนคาบไปซ่อมที่พิษณุโทรทัศน์
  • เย็นสังสรรเล็กน้อย
เขียน 15 Nov 2008 @ 21:00 () แก้ไข 17 Nov 2008 @ 20:18, ()


ความเห็น (0)